Demo
  • Specjalny

HighScore 4 You
Badz dobrze przygotowanym na nowe mozliwosci zawodowe

Pod hasłem HighScore 4 U w dniu 6 października spotkali się przedstawiciele partnerów kooperacyjnych Cretec GmbH i VSPM e. V. reprezentanci Biura Pomocy Młodzieży MKK, kierownik szkoły zawodowej w Gelnhausen oraz przedstawiciele polityki i prasy.

VSPM e. V. jest instytucją edukacyjną i aktywną w szkolnej pracy społecznej w Kreisie Głównym. Z firmą Cretec GmbH VSPM e. V. jako partner założył firmę z obszaru Industry 4.0.

Głównym celem współpracy jest przybliżenie młodym ludziom w wieku od 12 do 21 lat perspektyw rozwoju kariery zawodowej oraz zainspirowanie ich do entuzjastycznego podejścia do zawodów związanych z "technologiami sieciowymi" oraz do nowych miejsc pracy w przemyśle 4.0..


Młodzi ludzie mają uczyć się podstaw rozumienia nowych technologii i uwrażliwiać na temat bezpieczeństwa danych.


HighScore 4 U to pierwszy krok współpracy sięgającej w przyszłość, mającej na celu przybliżenie szerokiej publiczności nowych zawodów i branż oraz wprowadzenie młodych ludzi w nowe technologie w zrównoważony sposób. HighScore 4 U jest skierowany do młodych ludzi w szkołach zawodowych i zawodowych w regionie Rhein Main Kinzig.