Demo

  Odcisk


  Społeczeństwo na rzecz technologii sieciowych i wielowymiarowego przetwarzania obrazu


  Zrzeczenie się odpowiedzialności

  1. Zawartość naszej oferty online Wszystkie oferty są niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za aktualność, kompletność, poprawność i jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora, które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych, powstałych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub wykorzystania informacji nieprawdziwych i niekompletnych, są zasadniczo wykluczone. Części stron lub kompletna publikacja, w tym wszystkie oferty i informacje mogą być rozszerzone, zmienione lub częściowo lub całkowicie usunięte przez autora bez osobnego powiadomienia.

  2. W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do innych stron internetowych ("hiperłącza"), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności cywilnej wchodzi w życie tylko wtedy, gdy autor posiada wiedzę na temat ich treści oraz jest technicznie możliwe i uzasadnione, aby uniemożliwić korzystanie z nich w przypadku treści niezgodnych z prawem. Autor oświadcza niniejszym, że w momencie umieszczania linków na stronach, do których prowadzą linki, żadne nielegalne treści nie były widoczne. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą odsyłacze. W związku z tym wyraźnie dystansujemy się od wszystkich treści wszystkich stron, do których odsyłacze zostały zmienione po ustawieniu linku. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników znajdujących się we własnej ofercie internetowej oraz wpisów zewnętrznych w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych utworzonych przez autora, do których treści możliwy jest zewnętrzny dostęp do zapisu. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych w ten sposób informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony, do której odsyłacz został zamieszczony, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

  3. Autor stara się przestrzegać praw autorskich do grafiki i tekstów użytych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać własne grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty bez licencji. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaków towarowych nie oznacza, że nie są one chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez zgody autora.

  4. Niniejsze zastrzeżenie należy traktować jako część oferty internetowej, do której odsyła się na tej stronie. Jeśli fragmenty lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, treść lub ważność pozostałych części nie ulegają zmianie.

  Kluczowy I Burgstrasse 25 I D-63546 Hammersbach I Tel. +49 6185 647 99-00 I Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. I Lokalny sąd w Hanau, HRB 42 86 I Numer identyfikacyjny identyfikacji podatkowej 035 230 42716 I UST-ID DE11 35 85 101 I Dyrektor A.Trebing