Demo
  • Home

CRETECCRETEC GMBH

Społeczeństwo na rzecz technologii sieciowych i wielowymiarowego przetwarzania obrazu

Rewolucja przemysłowa "Przemysł 4.0" prowadzi do wszechstronnych zmian w przemyśle, handlu i handlu. Powstają nowe branże i dziedziny działalności, w tym firmy specjalizujące się w integracji produkcji przemysłowej z nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Inteligentne i cyfrowe systemy sieciowe stanowią podstawę techniczną do tego celu. Z ich pomocą możliwa ma być w dużej mierze samoorganizowana produkcja.

W przemyśle istnieje duże zapotrzebowanie na rozwiązania i produkty, które umożliwiają ludziom, maszynom, zakładom, logistyce i produktom wzajemną komunikację i współpracę.

W tym właśnie wchodzi CRETEC. Nasze produkty mogą zrobić więcej, są mniejsze i tańsze niż produkty dostępne obecnie na rynku.Nasza wizja
Nasz rozwój

Praca w przemyśle i handlu od 1990 r
Wszystko zaczęło się w przemyśle drukarskim


Coraz więcej używanych procesów przetwarzania obrazu dzięki rosnącym wymaganiom jakościowym
Wejście na technologię druku 3DDalszy rozwój zapewnienia jakości poprzez przetwarzanie obrazów 3D


Tworzenie sieci kontaktów technologicznych na rynku przyszłościNowa orientacja strategiczna z naciskiem na ten obszar