Demo

Towar
4.0

ID-Instrumenty
ID-Załączniki
Pprogramowanie & Sprzęt100% Niezawodny

Wiedza własna na
całym świecie

Globalne sieci
Technologie skauci
Internet przedmiotów (IOT)100% Aktualny

SCRUM
Projekty

Optymalizacja zakładów produkcyjnych
Tworzenie sieci kontaktów technologicznych
Optymalizacja procesów

100% Obliczalny

Nasi
klienci

Przemysł samochodowy
Elektronika
Farmaceutyk

100% Podłączony

Wielopłaszczyznowy
obróbka obrazów

2D/3D/4D - Systemy kamer
Uniwersalna łączność
Wbudowany

100% Zaawansowana technika

Połączony
technologie

Duże dane
Sprzęt
Oprogramowanie

100% Ochrona danych