Demo

  Impressum


  Samenleving voor netwerktechnologieën en meerdimensionale beeldverwerking


  Aansprakelijkheidsbeperking

  1. Inhoud van onze online aanbieding Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, volledigheid, juistheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten. Delen van de pagina's of de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen door de auteur zonder aparte aankondiging worden uitgebreid, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk verwijderd.

  2. Links/verwijzingen In geval van directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ("hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting slechts van kracht worden indien de auteur kennis heeft van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn het gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij dat er op het moment van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te vinden was. De auteur heeft geen enkele invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina' s. Daarom distantiëren wij ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die werden gewijzigd nadat de link werd ingesteld. Deze verklaring is van toepassing op alle links en referenties die binnen het eigen internetaanbod van de auteur zijn opgenomen, evenals op externe inzendingen in gastenboeken, discussieforums, link-directories, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken die door de auteur zijn opgezet, waarvan de inhoud externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van informatie die op deze manier wordt gepresenteerd, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die slechts verwijst naar de betreffende publicatie via links.

  3. De auteur spant zich in om de auteursrechten van de grafieken en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, zijn eigen grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle op de website vermelde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van merken impliceert niet dat zij niet beschermd zijn door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, berust uitsluitend bij de auteur van de pagina' s. Overdracht of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder toestemming van de auteur niet toegestaan.

  4. Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina is verwezen. Indien onderdelen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet rechtsgeldig of juist zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de overige onderdelen hierdoor onaangetast.

  Belangrijkst I Burgstrasse 25 I D-63546 Hammersbach I Tel. +49 6185 647 99-00 I Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. I Lokale rechtbank Hanau, HRB 42 86 I Fiscaal nummer 035 230 42716 I UST-ID DE11 35 85 101 I Algemeen directeur A.Trebing