Demo
  • Home

Dataprotectie


Voor zover het mogelijk is om zakelijke of persoonlijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren in het internetaanbod, is de openbaarmaking van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan - voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik door derden van contactgegevens, zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen die in de opdruk of soortgelijke informatie zijn gepubliceerd, voor het verzenden van ongevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen verzenders van zogenaamde spammails in geval van overtreding van dit verbod.

Aansprakelijkheidsbeperking

1. Inhoud

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiƫle of immateriƫle schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van bevestiging en vrijblijvend. Delen van de pagina's of de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen door de auteur zonder aparte aankondiging worden uitgebreid, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk verwijderd.

2. Referenties en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor enige gelinkte of van zijn pagina's aangehaalde inhoud - tenzij hij volledig op de hoogte is van illegale inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat de bezoekers van zijn site deze pagina's kunnen bekijken - tenzij hij volledig op de hoogte is van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina's te bekijken. De auteur heeft geen enkele invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina' s. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen binnen de eigen website van de auteur, evenals op externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten die door de auteur zijn opgesteld.


3. Derde auteursrecht

De auteur spant zich in om de auteursrechten van de in alle publicaties gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, berust uitsluitend bij de auteur van de pagina' s. Overdracht of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Verklaring inzake gegevensbescherming

Voor zover het mogelijk is om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren in het internetaanbod, is de openbaarmaking van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan - voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik door derden van contactgegevens, zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen die in de opdruk of soortgelijke informatie zijn gepubliceerd, voor het verzenden van ongevraagde informatie is niet toegestaan.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina wordt verwezen. Indien onderdelen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet rechtsgeldig of juist zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de overige onderdelen hierdoor onaangetast.